Składki ubezpieczeń komunikacyjnych nie przestają rosnąć

ubezpieczenia komunikacyjneNa przestrzeni kilku miesięcy cały rynek korygował wzwyż składki za ubezpieczenia komunikacyjne. Jest to efekt m.in. dynamicznego wzrostu wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń, wytycznych KNF dotyczących praktyki likwidacji szkód i sposobu kalkulacji cen, wprowadzonego niedawno podatku obciążającego instytucje finansowe, w tym też zakłady ubezpieczeń, ale również złej kondycji firm ubezpieczeniowych, które od dłuższego czasu zmagają się z problemem nierentowności polis w tym segmencie. Dostosowanie się do nowej sytuacji na tym rynku generuje dodatkowe koszty dla ubezpieczycieli, w konsekwencji ceny w pierwszych miesiącach roku nie przestały rosnąć. Czytaj cały artykuł »

17 sierpnia 2016

Ubezpieczenia w Credit Agricole

Credit Agricole bancassuranceCredit Agricole chce znaleźć się w pierwszej trójce największych graczy bancassurance na polskim rynku. Na początku rok w ofercie w banku pojawiło się ubezpieczenie nieruchomości i OC w życiu prywatnym, a wkrótce też polisy turystyczne.

Ubezpieczenia odpowiadają za ponad 10 proc. przychodów banku, ten udział ma zostać zwiększony  w najbliższych latach do 15-20 proc.

Polisy oferowane są jako osobne produkty, niezależnie od bankowych. Polski bank wzoruje się na doświadczeniach Grupy Credit Agricole, która we Francji jest liderem na rynku bancassurance. Czytaj cały artykuł »

17 lipca 2016

Polisa na życie może też zabezpieczyć biznes

jak zabezpieczyć los firmyUbezpieczenia na życie postrzegane są przez większą część społeczeństwa jako narzędzia, które zapewniają bliskim ubezpieczonego odszkodowanie finansowe w razie nieprzewidzianych wypadków. Dodatkowe środki wspierają najbliższe osoby w trudnych chwilach i pozwalają załatać budżet nadszarpnięty po wydatkach poniesionych podczas żałoby oraz po utracie pensji należącej do zmarłego członka rodziny.

Polisa na życie może też z powodzeniem spełniać rolę narzędzia do odkładania kapitału, na przykład dla dziecka na start w dorosłe życie lub w ramach gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę. Wykupienie polisy na życie może również zaowocować i zabezpieczyć finanse w przypadku ciężkiej choroby czy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Czytaj cały artykuł »

5 czerwca 2016

Ceny polis mogą wzrosnąć nawet o 50 proc.

czy wzrosną ceny polisLiczba ofiar wypadków drogowych spada, ale rośnie wysokość świadczeń wypłacanych z tytułu zadośćuczynienia uszczerbków na zdrowiu i rent. W 2015 roku ubezpieczyciele wypłacili łącznie 1,3 mld zł z tytułu 170 tys. szkód osobowych. To o 12 proc. więcej niż w 2015 roku. Wysokie straty towarzystw ubezpieczeniowych spowodują wzrost cen polis nawet o połowę.

Andrzej Jarczyk, prezes UNIQUA Towarzystwa Ubezpieczeń tłumaczy, że wzrost liczby zgłoszeń to w znacznej mierze efekt roszczeń zgłaszanych za szkody osobowe, do których doszło nawet kilkanaście lat wcześniej. W ubiegłym roku na 140 zgłoszonych szkód, tylko 100 przypadków dotyczyło wypadków, do których doszło w tym roku. Pozostałe 40 zdarzeń wiązało się z wcześniejszymi latami. W 2014 roku proporcje tez wynosiły 100 do 15. Czytaj cały artykuł »

2 czerwca 2016

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC

szkoda całkowitaSzkoda całkowita w ubezpieczeniu OC często jest kwestią sporną między ubezpieczycielami oraz kierowcami. Z uwagi na brak ustawowej definicji szkody caøkoitej, kluczowe znaczenie ma orzecznictwo krajowych sądów. Istotny okazał się wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 lutego 1992 roku, zgodnie z którym „szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, ze nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody”. Podobnie szkodę całkowitą definiuje Komisja Nadzoru Finansowego, która w swoich wytycznych dla ubezpieczycieli z 2014 roku ustaliła, że występuje ona wtedy, gdy przewidywany koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu sprzed wypadku. Czytaj cały artykuł »

9 maja 2016

Nowe rodzaje polis w ofercie ubezpieczycieli

nowe produkty ubezpieczenioweNa polskim rynku ubezpieczeniowym pojawiło się kilka nowych propozycji. Nowe produkty ubezpieczeniowe pozwalają zabezpieczyć się przed atakami hakerskimi lub przy zakupie nieruchomości czy sprzętu AGD lub smartfona.

Wprowadzenie przez zakłady ubezpieczeń tych produktów ubezpieczeniowych wynika głównie z faktu, że Polacy coraz lepiej zdają sobie sprawę z rosnącej liczby zagrożeń. Czytaj cały artykuł »

7 kwietnia 2016

Assistance nie tylko dla kierowców

popularność assistance rośnieW 2015 roku 2,5 miliona Polaków skorzystało z usług assistance, które przestają być kojarzone wyłącznie z motoryzacją. Liczba ta jest rekordowa.

Popularność assistance rośnie z roku na rok. W poprzednich latach liczba osób korzystających z tych świadczeń rosła w miarę stabilnie, zaś rok 2015 przyniósł dynamiczną zmianę o ponad 40 proc. (o 750 tys. osób) do 2,5 miliona użytkowników. Klienci zaczęli dostrzegać w coraz większym stopniu różnorodność tych usług. Czytaj cały artykuł »

29 lutego 2016

Ubezpieczenie na zimowy urlop

zakup ubezpieczeniaZakup ubezpieczenia na zimowy urlop zależy od miejsca pobytu ubezpieczonego. Poszczególne polisy różnią się nie tylko sumami ubezpieczenia na różne ryzyka, ale też zakresem ochrony.

W przypadku wyjazdu na narty w Polsce nie jest konieczny zakup ubezpieczenia kosztów leczenia, ponieważ każdy posiada ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce nie odpowiada się też finansowo za pomoc, jakiej udzielą służby ratownicze. Czytaj cały artykuł »

10 grudnia 2015

Jak zakupić nieruchomość bez wymaganych środków

kredyt bez wkładu własnegoKupujący mieszkanie na kredyt muszą posiadać 10 proc. wkładu własnego. Od początku roku wzrośnie on do 15 proc., ale brakującą część można będzie ubezpieczyć.

Aby uniknąć kolejnych podwyżek wysokości wkładu własnego warto rozważyć zakup mieszkania jeszcze w tym roku. Jeżeli jednak zakup zostanie zrealizowany w przyszłym roku, a kupujący nie będzie w stanie zebrać więcej niż 10 proc. wkładu własnego, nie traci on szans na uzyskanie kredytu. Zgodnie ze znowelizowaną Rekomendacją S uzyskanie kredytu  na sfinansowanie 90 proc. inwestycji nadal będzie możliwe pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wkładu własnego. Czytaj cały artykuł »

9 listopada 2015

Polisa OC jako ochrona w codziennym życiu

OC jako ochrona w codziennym życiuPolisa OC w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim nie tylko przez właściciela polisy, ale i jego najbliższych – męża lub żonę, dzieci a nawet ich opiekunkę. Takie ubezpieczenie bardzo często stanowi dodatek do polisy mieszkaniowej i wcale nie musi być kosztowne.

OC kojarzone jest najczęściej z ubezpieczeniem komunikacyjnym, które jest obligatoryjne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tymczasem polisa OC przydatna jest także w życiu codziennym. Ułatwieniem dla ubezpieczających się jest możliwość połączenia OC w życiu prywatnym z polisą mieszkaniową, co znacząco obniża koszty. Czytaj cały artykuł »

17 września 2015